PENGHARGAAN
Alhamdulillah Shukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya projek ini dapat disiapkan dengan  sempurna. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi membolehkan penyelidikan ini disiapkan dengan sempurna.
Antaranya:
Institute of Research, Development and Consultancy (IRDC),
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam
Geran Projek No: 600-BRC/ST 5/3/635

Ustaz Ezani bin Yaakub, 
Ustaz Mohd Takiyudin bin Hj Ibrahim, 
Pusat Pendidikan Islam, 
Universiti Teknologi MARA
Shah Alam

Encik Azman bin Ismail,
Cik Aslina Binti Saleh,
Saba Islamic Media Sdn. Bhd., 
Kompleks PKNS, Shah Alam

Mohd Faizal Bin Harun(webmaster),
Ust. Marzulina Bt. Omar(Bahagian Penerbitan),
 Ust. Ruzita Bt. Mokhtar(BPICT),
 Ust. Norazilawati Bt. Mat Napi(BPICT),
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

dan 

Hasmiza Binti Yob,
Nisrin Binti Ahmad Ramly,
Kamariah Binti Kamal,
Norsharizan Binti Muhamad,
Pelajar Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif
Universiti Teknologi MARA
Shah Alam

Menu Utama