top
logo


Home
Penghargaan
PENGHARGAAN
Alhamdulillah Shukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya projek ini dapat disiapkan dengan  sempurna. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi membolehkan penyelidikan ini disiapkan dengan sempurna.
Antaranya:
Institute of Research, Development and Consultancy (IRDC),
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam
Geran Projek No: 600-BRC/ST 5/3/635

Ustaz Ezani bin Yaakub,
Ustaz Mohd Takiyudin bin Hj Ibrahim,
Pusat Pendidikan Islam,
Universiti Teknologi MARA
Shah Alam

Encik Azman bin Ismail,
Cik Aslina Binti Saleh,
Saba Islamic Media Sdn. Bhd.,
Kompleks PKNS, Shah Alam

Mohd Faizal Bin Harun(webmaster),
Ust. Marzulina Bt. Omar(Bahagian Penerbitan),
Ust. Ruzita Bt. Mokhtar(BPICT),
Ust. Norazilawati Bt. Mat Napi(BPICT),
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

dan

Puan Nurul Syeilla Syazhween Zulkefli,
Puan Nursyahidah Alias,
Encik Shaiful Bakhtiar Rodzman
Pelajar Doktor Falsafah Sains Komputer
Fakulti Sains Komputer dan Matematik
Universiti Teknologi MARA
Shah Alam

Dr. Zulhilmi Mohamed Nor
Universiti Sains Islam Malaysia

Dr. Ahmad Yunus Mohd Noor

Universiti Kebangsaan Malaysia


Hasmiza Binti Yob,
Nisrin Binti Ahmad Ramly,
Kamariah Binti Kamal,
Norsharizan Binti Muhamad,
Pelajar Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif
Universiti Teknologi MARA
Shah Alam

MAIN MENU

Last Updated on Wednesday, 13 May 2020 03:43
 

bottom

Powered by projector-lamp | Exchange Hosting . Designed by: Joomla Theme, cron table. Valid XHTML and CSS.