Hasil Carian Hadis Terjemahan Melayu
HASIL CARIAN BAGI PERKATAAN/FRASA israel BERJAYA MENCAPAI 9 HADIS DARI KOLEKSI SAHIH BUKHARI

1  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1485.
Dari Ibnu Abbas r.a.: Ia bertukar pikiran dengan Hur bin Qais Al Fazari tentang sahabat Musa. Ibnu Abbas berkata: "Khidir!" Maka lalulah di tempat itu Ubayya bin Kaab. Ibnu Abbas lalu memanggilnya, katanya: "Saya bertikai pendapat dengan kawan saya ini tentang sahabat Musa yang dimintakan Musa agar diberi jalan supaya dapat bertemu dengannya. Adakah engkau mendengar Rasulullah s.a.w. menyebutkan keadaannya". Kata Ubayya: "Ya, saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pada suatu ketika, Musa berada pada suatu kaum dari Bani Israel. Ada seorang laki-laki datang kepadanya, lalu bertanya: "Adakah engkau ketahui seseorang yang lebih alim dari engkau?" Jawab Musa: "Tidak!" Tuhan lalu mewahyukan kepada Musa: "Ada, iaitu hambaKu Khidir!" Musa lalu menanyakan jalan untuk menjumpainya. Maka dijadikan ikan sebagai tanda. Dikatakan kepadanya: "Apabila engkau kehilangan ikan, maka kembalilah, engkau akan menemuinya!" Musa lalu mengikuti ikan itu di laut. Pelayan Musa berkata kepadanya: "Tahukah tuan, ketika kita di atas batu besar (ikan telah melompat ke laut), saya lupa menceritakannya, dan syaitanlah yang menyebabkan saya lupa." Musa berkata: "Itulah yang kita cari!" Lalu keduanya kembalilah mengikuti jejak mereka untuk mengetahui keadaannya. Mereka menemui Khidir. Maka terjadilah peristiwa antara mereka sebagai yang diceritakan Tuhan dalam KitabNya Al Quran, (Sural Al Kahfi 60 - 82).

2  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1506.
Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Bani Israel itu dipimpin (diperintah) oleh Nabi-nabi. Setiap seorang Nabi mati, digantikan Nabi yang lain. Tetapi tidak ada Nabi sesudahku, dan akan ada Khalifah-khalifah. Mereka itu sampai banyak." Sahabat-sahabatnya bertanya: "Maka apakah perintah tuan kepada kami? Beliau bersabda: "Tepatilah baiah (perjanjian) yang pertama, kemudian yang berikutnya. Berikanlah hak mereka, sesungguhnya Tuhan akan menanyai mereka tentang pimpinan (pemerintahan) yang mereka jalankan".

3  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0471.
Dari 'Aisyah r.a., katanya: Kalau sekiranya Rasulullah saw. menemui apa yang dilakukan para wanita (sekarang), nescaya dilarangnya wanita-wanita itu pergi ke masjid, seperti larangan terhadap para wanita Bani Israel.

4  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1508.
Dari Abdullah bin Amr r.a.: Nabi s.a.w. bersabda: "Sampaikanlah pesananku biarpun satu ayat (sepatah kata). Boleh kamu mendengar cerita dari Bani Israel, tiada salahnya (sekadar mendengar cerita). Dan siapa yang sengaja berdusta tentang aku (membuat hadis palsu), maka hendaklah ia mendiami tempatnya dalam neraka."

5  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1497.
Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Yang pandai berbicara dalam buaian (pada waktu kecil), hanyalah tiga orang, di antaranya 'Isa. Ada seorang laki-laki Bani Israil yang bernama Juraij. Ketika ia solat, datang ibunya memanggilnya. Kata Juraij dalam hatinya: "Apakah akan saya jawab ibu saya, atau saya terus solat?" Kata ibu: "Wahai Tuhan! Janganlah Engkau matikan ia sebelum Engkau perlihatkan kepadanya muka perempuan pelacur!" Dan Juraij tetap dalam tempat peribadatannya. Kemudian seorang perempuan menawarkan diri kepadanya untuk berbuat jahat, Juraij menolak. Perempuan itu lalu datang kepada seorang penggembala, menyerahkan diri kepadanya. Kemudian ia melahirkan anak, dan dikatakannya anak Juraij. Orang banyak datang kepadanya, menghancurkan tempat peribadatannya. Mereka menyeret dan mencaci-makinya. Kemudian Juraij berwuduk dan terus mengerjakan solat. Lalu didatanginya anak itu seraya berkata: "Hai anak! Siapakah ayahmu?" Jawabnya: "Penggembala!" Orang banyak tadi lalu berkata: "Kami dirikan kembali tempat peribadatanmu dari emas!" Kata Juraij: "Jangan! Cukup dari tanah saja!" Ada lagi seorang perempuan Bani Israel sedang menyusukan anaknya. Maka seorang laki-laki lalu ditempatnya menunggang kuda lagi tampan rupanya. Kata perempuan itu: "Wahai Tuhan! Jadikanlah anakku seumpama orang ini!" Anak itu pun lalu meninggalkan susu ibunya dan menghadap kepada orang yang menunggang kuda itu, katanya: "Wahai Tuhan! Janganlah Engkau jadikan saya seumpama dia!" Kemudian anak itu kembali menghisap susu ibunya. Kata Abu Hurairah: Seolah-olah saya melihat Nabi s.a.w. menghisap jari beliau. Kemudian lalu pula di tempat itu seorang budak perempuan. Kata perempuan itu: "Wahai Tuhan! Jangan Engkau jadikan anakku seumpama orang ini!" Anak itu pun lalu meninggalkan susu ibunya, katanya: "Wahai Tuhan! Jadikanlah saya seumpama dia!" Ibunya lalu berkata: "Mengapa begitu?" Jawabnya: Orang yang menunggang kuda tadi adalah seorang yang sangat takbur. Sedangkan budak perempuan itu banyak orang berkata kepadanya: Engkau pencuri dan penzina, padahal ia tiada pernah berbuat demikian".

6  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 4. Hadis Nombor 1791.
Dari lbnu Abbas r.a. katanya: Ketika Nabi saw. sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki tetap berdiri. Lalu beliau menanyakan tentang laki-laki itu. Orang itu menjawab: "Itulah Abu Israel yang telah bernazar akan terus berdiri, tidak akan duduk, tidak akan berteduh dan tidak akan bercakap-cakap serta tetap berpuasa." Nabi saw. bersabda: "Suruhlah dia berkata-kata, berteduh dan duduk serta menyempurnakan puasanya."

7  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0177.
Abu Hurairah r.a. mengatakan bahawa Nabi saw. bersabda: "Banu (turunan atau bangsa) Israel itu mandi bertelanjang satu sama lain saling lihat melihat. Tetapi Nabi Musa mandi seorang dirinya. Mereka mengatakan: "Demi Allah! Tidak ada yang melarang Musa mandi bersama-sama dengan kita, kecuali kerana dia berpenyakit, buah pelirnya besar." Pada suatu kali Nabi Musa mandi, kainnya diletakkannya di atas batu. Lalu batu itu melarikan kain Nabi Musa, dan beliau menyusulnya sambil berteriak: "Kainku ! Hai, batu !" Sehingga oleh kerana itu, Bani Israil dapat melihat (aurat) Nabi Musa, lantas mereka berkata, "Demi Allah! Musa tidak berpenyakit apa-apa." Lalu Nabi Musa mengambil kainnya dan dipukulnya batu itu."

8  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1514.
Dari Usamah bin Zaid r.a. ada orang yang bertanya kepadanya: "Apakah yang telah engkau dengar dari Rasulullah s.a.w. tentang penyakit kolera?" Usamah berkata Rasulullah s.a.w. bersabda: Kolera itu seksa yang diturunkan Tuhan kepada satu golongan Bani Israel atau kepada orang yang sebelum kamu. Apabila kamu dengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke situ. Dan kalau berjangkit di suatu negeri di mana kamu berada, janganlah kamu ke luar dari sana, untuk lari dari bahayanya".

9  
Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 0989.
Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: "Ketika Nabi saw. tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura, Nabi saw. bertanya, "Hari apa ini?" Jawab mereka, "Hari ini hari yang baik. Pada hari ini Allah melepaskan Bani Israel dari musuh-musuh mereka, kerana itu Musa mempuasakannya." Sabda Nabi saw., "Aku lebih berhak daripadamu dengan Musa. Kerana itu Nabi mempuasakannya dan menyuruh mempuasakannya."